Prezentacija Bijele knjige

Media release, 09.11.2016

Vijeće stranih investitora (VSI) Bosne i Hercegovine prezentiralo je danas u Sarajevu svoj najznačajniji pisani dokument „Bijelu knjigu 2015/2016“. Ova publikacija sadrži set preporuka vlastima iz različitih područja. Poglavlje posvećeno zakonu o radu u ovogodišnjoj publikaciji navodi preporuke Projekta zapošljavanja mladih (YEP), kojeg podržava Vlada Švicarske.

Premijer FBiH Fadil Novalic na predstavljanju Bijele knjige

 

Prezentacija „Bijele knjige 2015/2016“ privukla je veliki interes među predstavnicima vlasti na državnom i entiteskim nivoima, vladinih institucija,  međunarodnih organizacija, stranih investitora, donarske zajednice, organizacija koje sprovode projektne aktivnosti, biznis sektora i medija. Događaj su otvorili predsjednik Vijeća stranih investitora (VSI) Branimir Muidža i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.

Ovo je najznačajniji pisani dokument VSI-ija, kojeg kreiraju članovi VSI-a kroz svoje aktivno sudjelovanje u različitim radnim grupama. Zahvaljujući savjetodavnim radnim sastancima sa relevantnim stakeholderima, u ovoj publikaciji su predstavljena iskustva i preporuke stranih investitora u BiH, kao i izazovi sa kojima se suočavaju. Do sada je usvojeno 30% proporuka iz prethodne „Bijele knjige“ iz 2013. godine. Dodatno, neke od obaveza navedenih u Reformskoj agendi preklapaju se sa preorukama iz ovog dokumenta. Aktuelno izdanje pokriva sljedeće oblasti: zakon o radu, privredni zakon, koncesije i partnerstvo između privatnog i javnog sektora, licence, vladavina prava, porezi, energetska efikasnost i proizvodi na bazi ulja.

U „Bijelu knjigu 2015/2016“ godine uvrštene su preporuke Projekta zapošljavanja mladih, kojeg podržava Vlada Švicarske, a koje su definirane u dva analitička dokumenta: 1) “Praktična primjena Zakona o radu FBiH” s ciljem objektivnog sagledavanja Zakona o radu FBiH, i 2) analiza Zakona o radu Republike Srpske. YEP-ove preporuke navedene su u „Bijeloj knjizi“ u dijelu koji se odnosi na radno pravo i zakonodavstvo kako bi se javnosti približile prednosti koje donose novi zakoni o radu.

Vijeće stranih investitora je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u BiH. Njeni osnovni ciljevi su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u BiH, kao i promocija saradnje između poslovnih udruženja i vlasti u BiH.

Ova prezentacija je sa aspekta dalje strateške saradnje sa nadležnim ministarstvima, poduzetnicima i zavodima za zapošljavanje naročito važna jer osigurava vidljivost napora koje YEP ulaže u unapređenje politika u oblasti rada i zapošljavanja, zakona i podzakonskih akata.