O SDC-u

Ukratko o Švicarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC)

Vezane publikacije i linkovi

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation SDC) je švicarska međunarodna agencija za saradnju u okviru Ministarstva vanjskih poslova Švicarske (Swiss Ministry of Foreign Affairs FDFA). Zajedno sa drugim federalnim uredima, SDC je odgovorna za sveukupnu koordinaciju razvojnih aktivnosti, saradnju sa Istočnom Evropom, i humanitarnu pomoć.

Cilj razvojne saradnje je smanjenje siromaštva. Aktivnosti na razvoju usmjerene su  na podsticanje privredne i državne samostalnosti, na poboljšanje uslova za proizvodnju, pomoć u rješavanju ekoloških problema i osiguravanje boljeg pristupa obrazovanju i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

SDC svoje aktivnosti obavlja sa godišnjim budžetom od 1,87 milijardi švicarskih franaka (2012), sa oko 550 Švicaraca uposlenih u Centrali i partnerskim zemljama kao i sa 900 lokalnih uposlenika.  Agencija preduzima direktne akcije, pruža podršku programima multilateralnih organizacija, i finansijski podržava programe koje vode švicarske i međunarodne organizacije za pomoć u slijedećim oblastima:

Regionalna saradnja na razvoju podrazumijeva bilatelarnu saradnju sa zemljama Srednjeg Istoka, u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Odlukom iz 2008 da se do 2012 smanji broj prioritetnih zemalja sa 17 na 12 i specijalnih programa sa 7 na 6 SDC je konsolidirala geografski  fokus  aktivnosti. Krajem 2009. godine završen je program u Ekvadoru. Programi u Butanu, Indiji, Pakistanu, Peruu i Sjevernoj Koreji su do kraja 2011 su ili završeni ili je preusmjeren tematski fokus. Važni partneri za regionalnu  saradnju su regionalne banke sa razvoj.

Globalna saradnja se odvija uglavnom na multilateralnom nivou sa UN organizacijama i Svjetskom bankom. Kreiranjem programa u oblasti klimatskih promjena, sigurnosti obezbjeđenja hrane i migracija ova saradnja doprinosi rješavanju globalnih izazova.

Cilj humanitarne pomoći je spašavanje života i ublažavanje patnje. Direktna pomoć pruža se prilikom prirodnih katastrofa, u kontekstu oružanih sukoba, a partnerske organizacije uključene u humanitarne aktivnosti dobivaju i ljudstvo i finansijsku podršku. Humanitarna pomoć se pruža tamo gdje je najpotrebnija, dok prevencija, urgentna pomoć, pomoć u opstanku, obnova i zagovaranje predstavljaju ključne oblasti ovog oblika intervencije. Humanitarna pomoć pružala se u pet regija uključujući velike operacije nakon  zemljotresa na Haitiju. 

Saradnja sa Istočnom Evropom podržava demokratske i tržišne reforme u zemljama  Zapadnog Balkana i bivšeg Sovjetskog Saveza. Glavni cilj tranzicijske pomoći je jačanje demokratskih institucija, reforma zdravstvenog i socijalnog sistema i poboljšanje okoliša. Od 2008. Švicarska daje doprinos smanjenju socijalnih i privrednih nejednakosti novim državama članicama EU.