Da li mi je potrebna nacionalna viza?

Moje državljanstvo Da li mi je potrebna viza za boravak preko 90 dana?
Bosna i Hercegovina  DA

Druga državljanstva

Ako imate neko drugo državljanstvo molimo da kosultujete spisak na web-stranici Saveznog sekretarijata za migraciju (SEM).

SEM – Pregled propisa o vizama prema državljanstvima  (Aneks 1, Lista 1: državljanstvo)

Ako Vam je potrebna viza (da), molimo da predate zahtjev u dva primjerka. Dalje informacije ćete naći na sljedećoj web-stranici:

Gdje trebam predati zahtjev za nacionalnu vizu?

Ako Vam nije potrebna viza (ne), možete ući u Švicarsku bez vize. Međutim, u roku od 14 dana po dolasku u Švicarsku obavezni ste se prijaviti u kantonalnu službu nadležnu za Vaše mjesto stanovanja.

Prije ulaska u Švicarsku morate poduzeti neophodne korake kod nadležne kantonalne službe da biste dobili odobrenje za Vaš boravak.