Gdje trebam predati zahtjev za nacionalnu vizu?

Mjesto prebivališta Gdje predajem aplikaciju za vizu
Bosna i Hercegovina

Regionalni konzularni centar Beč

Zahtjevi za spajanje porodice se predaju u Ambasadi Švicarske u Sarajevu.