Takse za nacionalnu vizu

Takse su regulisane Odredbom o taksama Saveznog zakona o strancima i stankinjama (Pravilnik o taksama AIG, GebV-AIG, SR 142.209) kao i Pravilnikom o vizama. Iznosi se naplaćuju u valuti koju odredi Ambasada Švicarske.

Taksa za vizu se mora platiti prilikom predavanja zahtjeva. Ako povučete Vaš zahtjev za vizu, ili ako on bude odbijen, taksa Vam neće biti vraćena.

Ambasada Švicarske zadržava pravo prilagođavanja cijena radi promjene kursa valute.

Kategorija Iznos u KM
Odrasli 160.-
Djeca 6 < 12 godina 80.-
Djeca 0 < 6 godina Besplatno
Studenti Besplatno