Državni praznici

2016.
01. januar petak  Nova godina   
07. januar četvrtak Pravoslavni Božić 
08. januar  petak  Pravoslavni Božić 
15. februar  ponedeljak  Dan državnosti Srbije 
16. februar  utorak  Dan državnosti Srbije 
25. mart  petak  Veliki petak 
28. mart  ponedeljak  Uskršnji ponedeljak 
29. april  petak  Pravoslavni veliki petak 
02. maj  ponedeljak  Pravoslavni uskršnji ponedeljak 
03. maj  utorak  Dan rada 
05. maj  četvrtak  Spasovdan 
06. maj  petak  Spasovdan 
16. maj  ponedeljak  Duhovi 
01. avgust  ponedeljak  Praznik Konfederacije 
11. novembar  petak  Dan primirja 
26. decembar  ponedeljak  Drugi dan Božića