Švajcarska kancelarija za saradnju

Start-up Bootcamp studenata u NTP Beograd
Start-up Bootcamp studenata u NTP Beograd ©SDC

Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje partnerstvo od 1991.godine uz finansijsku pomoć od preko 400 miliona evra. Švajcarska je jedan od najvažnijih bilateralnih donatora. Srbija će i u predstojećem periodu ostati prioritetna zemlja za saradnju za švajcarski program sa Istočnom Evropom. Kancelarija za saradnju je deo Ambasade Švajcarske i program saradnje zajedno sprovode različite švajcarske državne institucije:

  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), pri Švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova

  • Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), pri Švajcarskom Saveznom Ministarstvu za ekonomske poslove, obrazovanje i istraživanje  

  • Državni sekretarijat za migracije (SEM), pri Švajcarkom Saveznom Ministarstvu pravosuđa i policije

Nadovezujući se na dugogodišnje prisustvo u zemlji i na prethodna dostignuća, Švajcarska će kroz Švajcarski program saradnje sa Srbijom za period od 2022. do 2025. godine (PDF, 36 Pages, 3.8 MB, English), sa ukupnim budžetom od skoro 95 miliona evra, nastaviti da doprinosi održivom razvoju i inkluzivnom rastu, uz podsticanje demokratskih procesa, kao podršku napretku Srbije ka evropskim standardima i vrednostima.

Program se fokusira na tri oblasti, a to su:

  • Demokratsko upravljanje i civilno društvo,

  • Ekonomski razvoj i zapošljavanje,

  • Klimatske promene i održivi urbani razvoj.

Švajcarska je vodeći donator u okviru Sektorske radne grupe donatora za oblast društvenog  razvoja i ljudskih resursa. Srbija i Švajcarska potpisale su 2009. godine sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi ojačale kapacitete za upravljanje izazovima u oblasti migracija. Pored toga Švajcarska će za period 2022.-2025. podržati i inicijative u skladu sa švajcarskim migracionim strateškim okvirom za zapadni Balkan 2020–2023 i  globalni program za migracije i razvoj u iznosu od 2 miliona evra.

Švajcarska saradnja je vođena principima transformacije ka održivom svetu, kako je predviđeno Agendom 2030, u skladu sa tkz. ciljevima održivog razvoja (SDGs).  Švajcarska podržava posvećenost Srbije sprovođenju Agende 2030 podsticanjem dijaloga u celom društvu o ciljevima i prioritetima razvoja Srbije i o tome kako ih najbolje postići.

Od leta 2020.godine, novi tim rukovodi Kancelarijom za saradnju, na čelu sa Rihardom Kolijem, direktorom kancelarije, i Derekom Džordžom, na mestu zamenika direktora.