Švajcarska kancelarija za saradnju

Naučno tehnološki park Beograd
Naučno tehnološki park Beograd ©SDC

Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje partnerstvo od 1991.godine uz finansijsku pomoć od 400 miliona evra. Švajcarska je jedan od najvažnijih bilateralnih donatora. Srbija će i u predstojećem periodu ostati prioritetna zemlja za saradnju za švajcarski program sa Istočnom Evropom. Kancelarija za saradnju je deo Ambasade Švajcarske i program saradnje zajedno sprovode različite švajcarske državne institucije:

  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), pri Švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova

  • Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), pri Švajcarskom Saveznom Ministarstvu za ekonomske poslove, obrazovanje i istraživanje  

  • Državni sekretarijat za migracije (SEM), pri Švajcarkom Saveznom Ministarstvu pravosuđa i policije

Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom za 2018 – 2021 (PDF, 867.6 kB), sa ukupnim budžetom od oko 95 miliona evra, je zasnovana na partnerstvu i uzajamnoj odgovornosti. Nadovezujući se na dugogodišnje prisustvo Švajcarske u zemlji i na prethodna dostignuća, strategija ima za cilj da doprinese efikasnim i efektivnim demokratskim institucijama i procesima, kao i uključivom i održivom razvoju uz podršku srpskim reformama na putu ka evropskim integracijama u korist svih građana i građanki.

Strategija se fokusira na tri oblasti, a to su:

  • Upravljanje,

  • Ekonomski razvoj i zapošljavanje

  • Održiva energija i otporni gradovi.

Švajcarska je vodeći donator u okviru Sektorske radne grupe donatora za oblast društvenog  razvoja i ljudskih resursa. Srbija i Švajcarska potpisale su 2009. godine sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi ojačale kapacitete za upravljanje izazovima u oblasti  migracija. Finansijska podrška u ovoj oblasti za period 2016-2019 iznosi 2 miliona evra.

Švajcarska saradnja je vođena principima Busan Partnerstva za efektivnu razvojnu saradnju, koji imaju za cilj da obezbede odgovorno postupanje nacionalnih partnera u zajedničkim naporima kako bi se postigla dobra koordinacija i efikasna saradnja i sa drugim donatorskim agencijama.

Od leta 2020.godine, novi tim rukovodi Kancelarijom za saradnju, na čelu sa Rihardom Kolijem, direktorom kancelarije, i Derek Džordž, na mestu zamenika direktora.