Strategija

Švajcarska i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose, zahvaljujući geografskoj blizini, socijalno-ekonomskim sličnostima, međusobnom razumevanju i značajnoj dijaspori koja živi u Švajcarskoj. Diplomatski odnosi uspostavljeni su pre više od jednog veka, 1908.godine.

Saradnja Švajcarske sa Srbijom počela je 1991. godine u vreme političke i ekonomske krize i nastavila se u periodu međunarodnih sankcija. Ta saradnja bila je usmerena na rešavanje vanrednih situacija, dodelu humanitarne pomoći a naročito na rešavanje smeštaja hiljada izbeglica i interno raseljenih lica.

Nakon političkih promena u oktobru 2000. godine, Švajcarska je počela da pomaže demokratsku vladu sveobuhvatnim programom saradnje čiji je cilj podrška institucionalnim reformama radi obezbeđenja mirne tranzicije sa osvrtom na modernu demokratiju i održivu tržišnu ekonomiju. Danas se ova saradnja ostvaruje posredstvom dve federalne agencije: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru Federalnog Ministarstva spoljnih poslova i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) u okviru Federalnog odseka za ekonomske poslove. Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji sa sedištem u Beogradu prati sve aktivnosti programa u zemlji.

Vrednost švajcarske saradnje sa Srbijom iznosi 15 miliona CHF godišnje. Od 1991. godine ona iznosi više od 300 miliona CHF.