Strategija

Švajcarsko-srpska saradnja
Švajcarsko-srpska saradnja ©SDC

Švajcarska je posvećena podršci Srbije i njenih reformi na putu ka unapređenju političke, ekonomske i društvene sfere i životne sredine. Ova posvećenost je naročito važna u periodu reformi na putu Srbije ka evropskim integracijama.

Saradnja sa Zapadnim Balkanom, i od 1991.godine sa Srbijom, se zasniva na solidarnosti i zajedničkom interesu za mir, stabilnost i ekonomski prosperitet. Švajcarska smatra da je Republika Srbija ključna kada je u pitanju regionalna saradnja i održavanje dugoročne stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Švajcarska je među četiri najveća bilateralna donatora u Srbiji sa važnim programom saradnje koji je do sada imao vidljive rezultate. Od 1991.godine, finansijska podrška Srbiji iznosi oko 400 miliona evra.

Strategija je zajednički dokument Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Strategija pruža podršku  u okviru celokupne strategije Švajcarskog državnog saveta na temu Međunarodne saradnje 2017-2020 i Švajcarske strategije za saradnju 2018-2021.