Šengen i Vaši lični podaci

Želite li znati šta je Šengenski informacijski sistem (SIS)? Na web stranici Komesara za zaštitu podataka i informisanje Švicarske (FDPIC) možete naći informacije o sljedećim temama:

  • Podaci koji se odnose na određenu osobu i koji mogu biti evidentirani u Šengenskom informacijskom sistemu (SIS)
  • Organi koji imaju pristup Šengenskom informacijskom sistemu (SIS)
  • Prava osobe po pitanju podataka koje se čuvaju u Šengenskom informacijskom sistemu (SIS)
  • Pravo na dobijanje informacija
  • itd.