Gdje mogu podnijeti zahtjev za izdavanje šengenske vize?

Moje prebivalište Zahtjev za izdavanje vize trebam dostaviti slijedećem organu ili instituciji 
Bosna i Hercegovina  Regionalnom konzularnom centru u Beču, vidi u nastavku i Ugovor o zastupanju
     

Ugovor o zastupanju

Država koja nema vlastiti odjel za vize u jednoj zemlji može ovlasti drugu državu članicu Šengena za zastupanje u pitanjima izdavanja šengenskih viza. U tu svrhu dvije zemlje zaključuju Ugovor o zastupanju.

Ugovorom o zastupanju ovlašćuje se druga država da može u okviru vlastite nadležnosti izdati vizu, bez obaveze konsultiranja države koju zastupa.

Ulazak stranaca koji žive u Bosni i Hercegovini i kojima je potrebna viza  

Zahtjevi za izdavanje viza za boravak do 3 mjeseca (kratki boravak, šengenska viza, viza tipa C: turizam, posjeta, poslovni sastanci, liječenje, studijski boravak u trajanju kraćem od tri mjeseca) se moraju podnijeti Ambasadi Slovenije u Sarajevu, koja zastupa Švicarsku u pitanjima koja se tiču izdavanja viza za gore navedenu kategoriju:

 

Ambasada Republike Slovenije 

Konzularno odjeljenje

Maglajska 4, 71000 Sarajevo

E-mail: ksa@gov.si  
Web stranica: www.sarajevo.veleposlanistvo.si
Broj telefona: +387 33 251 790
Broj faksa:    + 387 33 204 318


Pažnja:
Zahtjevi za izdavanje viza koji se odnose na spajanje porodice ili vjenčanje u Švicarskoj sa naknadnom prijavom prebivališta (duže od 3 mjeseca – viza tip D) mogu se podnijeti u predstavništvu Švicarske u Sarajevu.

Osobe sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje u Švicarskoj žele boraviti duže od 3 mjeseca (npr. studij – viza tipa D) ili se bave aktivnostima koje se smatraju plaćenim radom, što uključuje i autoprevoznike i novinare (čak i u slučaju kada se radi o boravku kraćem od 3 mjeseca) moraju podnijeti zahtjev za izdavanje vize u Regionalnom konzularnom centru Švicarske u Beču. Nosioci diplomatskih, službenih ili specijalnih pasoša svoj zahtjev za vizu također podnose Regionalnom konzularnom centru u Beču.