Šengen viza za boravak do 90 dana

Da li mi je potrebna Šengen viza?

Propisi o vizama prema nacionalnosti za boravak do 90 dana

Gdje mogu podnijeti zahtjev za izdavanje šengenske vize?

Lista organa ili agencija koje su nadležne za Vaš zahtjev za izdavanje vize prema Vašem prebivalištu.

Koje dokumente trebam dostaviti uz zahtjev za izdavanje šengenske vize?

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje vize za boravak do 90 dana

Naknade za izdavanje šengenske vize

Informacije vezane za naknade za izdavanje šengenske vize

Šengen i Vaši lični podaci

Informacije koje se odnose na Šengenski informacijski system (SIS), evidentiranje Vaših ličnih podataka i organe ili osobe koje imaju pristup istima