Općinske usluge

Dostupna i funkcionalna osnovna infrastruktura

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. © FDFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi:           

  • Gradovi ulažu u urbane infrastrukturne projekte i efikasna komunalna preduzeća.

 

Očekivani rezultati u 2020. godini:

  • 700.000 ljudi koristi kvalitetnije usluge u oblasti infrastrukture, npr. u vodosnabdijevanju i pročišćavanju otpadnih voda.