Ljudska sigurnost

© DSC

103 miliona CHF unutar doprinosa proširenju EU-a ulaže se u 62 projekta za poboljšanje javne sigurnosti u partnerskim zemljama. Poboljšanje javne sigurnosti u partnerskim zemljama je u interesu i same Švicarske, s obzirom da projekti doprinose borbi protiv kriminala koji prelazi granice država.

Doprinos Švicarske