Migracije

Upravljanje migracijama

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. © FDFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGRACIJE -

uspješno partnerstvo s fokusom na:

  • ostvarivanje partnerske saradnje s dijasporom u cilju dovođenja njihovih znanja, vještina, mreža i investicija u BiH.
  • pružanje stručne pomoći građanima i građankama BiH koji se vraćaju kući.
  • poboljšanje sigurnosti granica i uvođenje modernog informacionog sistema o migracijama.

Reakcija Švicarske na migracionu krizu u Bosni i Hercegovini, januar 2019.

Crveni krst Federacije BiH, uz podršku Švicarske, osigurao je hranu za migrante u Bihaću.
Crveni krst Federacije BiH, uz podršku Švicarske, osigurao je hranu za migrante u Bihaću. Migraciona kriza u BiH

Oko 5.000 migranata, uključujući i porodice sa djecom, koji trenutno borave u BiH, izloženi su višestrukim socijalnim rizicima. Ovaj broj ljudi i surovi zimski uvjeti predstavljaju ozbiljan izazov za malu zemlju sa ograničenim smještajnim i financijskim kapacitetima.

Na osnovu potreba koje je identificirala Ambasada Švicarske u BiH, Vlada Švicarske podržava više humanitarnih projekata usmjerenih na migrante, kao i na lokalno stanovništvo kako bi im se omogućio pristup pitkoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

Projekte financira Odjel za humanitarnu pomoć Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za migracije (SEM).

Podatke o švicarskoj reakciji na migracionu krizu u BiH možete naći ovdje (PDF, 1.0 MB).

Migracije su se povećale i postale kompleksnije zbog globalizacije. SDC nastoji iskoristiti većinu pozitivnih aspekata migracija, istovremeno suočavajući se sa negativnim implikacijama. Migracije mogu potaknuti razvoj ukoliko su na kontrolirani i ciljani način uključene u razvojne strategije.

O angaž,anu SDC-ja širom svijeta