Jednakopravnost spolova

Jednake mogućnosti za žene i muškarce u svim razvojnim procesima, za uravnoteženo društvo.

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. © FDFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODNA RAVNOPRAVNOST -

jednake mogućnosti za sve kroz:

  • poseban fokus na muškarce i dječake u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti.
  • ugrađivanje rodne ravnopravnosti u sve intervencije i senzibiliziranja svih uključenih aktera.

 

SDC/John Paul Kay

Za SDC, ravnopravnost spolova je transverzalna tema, tema koja se presjeca kroz sve razvojne programe SDC-ja gdje se sustavno njeguje. Doista, smanjenje diskriminacije na temelju spola je istovremeno i cilj razvoja i preduvjet za razvoj.

O angažmanu SDC-ja širom svijeta

SDC/Laura Dem

Ravnopravnost spolova ključna je za učinkovito smanjenje siromaštva i poboljšanje ekonomskih perspektiva zemalja partnera. SECO nastoji ponuditi ženama i muškarcima jednake mogućnosti za razvoj.

O angažmanu SECO-a širom svijeta