Opłaty

Paszport i dowód osobisty

Cena w PLN
  Dowód osobisty Paszport Pakiet specjalny (paszport+dow.osobisty)
Dzieci i młodzież do ukończonego 18 roku życia
 
156.00 276.00 344.00
Dorośli 296.00 596.00 664.00
Koszty wysyłki przedstawicielstwa 36.00 36.00 72.00
Cena w PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.

Wizy

Kategoria Kwota w EUR
Dorośli 60.00
Dzieci od 6 do 12 lat 35.00
Dzieci poniżej 6 lat gratis
Zaliczka na zażalenie po odmowie wystawienia wizy C (<90 dni) 150.00
Koszty wysyłki do Szwajcarii (np. wizy D) 5.00