Rozwód

Rozwód

Przedstawicielstwo szwajcarskie wymaga nazwisk z jednej strony w celu naniesienia w rejestrze spraw cywilnych w Szwajcarii (w przypadku rozwodu za granicą) i z drugiej strony w przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu podróży (paszport i / lub dowód osobisty).

W przypadku rozwodu w Polsce niezbędne są następujące dokumenty: 

  • Potwierdzona kopia decyzji o rozwodzie z adnotacją o dacie uprawomocnienia i ewentualnie o regulacji odnośnie prawa do opieki nad dziećmi. 
  • Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i dacie jej uprawomocnienia.

Przy dokumentach chodzi o oryginały lub ich odpisy potwierdzone przez odpowiednie władze sądownicze. Nie mogą być one starsze niż 6 miesięcy. Dokumenty są z reguły przekazywane do Szwajcarii i nie mogą być zwrócone.

Jeśli Państwa nazwisko zmieniło się, dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) muszą być wymienione. Więcej na ten temat w części paszport.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.