Plaćanje svih poreza na jednom mestu

Press release, 08.05.2018

Vlada Švajcarske će, nakon uspešne pilot faze, podržati formiranje jedinstvenog informacionog sistema za sve lokalne poreske administracije. Kako se očekuje, do kraja godine, svi porezi za građane biće objedinjeni i nalaziće se na jednom mestu - portalu i moći će da se izmire elektronski na "na jedan kilk".

Uvođenje e-sistema za sve lokalne poreske administracije
Uvođenje e-sistema za sve lokalne poreske administracije © SCO Serbia

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli rekla je da Švajcarska podržava uvođenje transparentnog sistema oporezivanja imovine u Srbiji i naglasila da je upravljanje porezom veoma važno za opštine i gradove, a posebno za građane i privatni sektor. Ona smatra da je značajno što će se unapred znati poreska zaduženja i što će 'poreski papiri i formulari otići u istoriju'. To bi trebalo da poboljša poslovnu klimu u zemlji.

"Tako će oporezivanje biti transparentnije i pravednije", rekla je Ursula Lojbli.

Direktor Kancelarije za IT Mihailo Jovanović je naveo da je rok za lokalne samouprave 31. decembar da uvedu jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza.

"Taj sistem treba da donese značajna olakšanja. Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra", naveo je Jovanović.

Sredstva za lokalne samouprave Vlada Švajcarske doniraće preko programa „Reforma poreza na imovinu“. Ukupno 31 lokalna samouprava će biti podržana kako bi uvela jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza. Program već više od pet godina pomaže opštinama u Srbiji da unaprede naplatu poreza na imovinu. Kao rezultat toga, stopa naplate poreza je povećana za 200% u devet opština u istočnoj Srbiji.

Porez na imovinu u Srbiji je najznačajniji sopstveni izvor prihoda opština o čijoj upotrebi lokalne vlasti odlučuju samostalno.