Švajcarska podržava međuopštinsku saradnju u Srbiji

Local news, 31.07.2019

Potpisivanjem četiri sporazuma, Beograd, Boljevac, Loznica i Kraljevo će sa svojim partnerskim opštinama raditi na uspostavljanju ili jačanju međuopštinske saradnje, kroz Fond za međuopštinsku saradnju koji podržava Vlada Švajcarske.

Potpisivanje sporazuma
Švajcarska podržava međuopštinsku saradnju u Srbiji © SDC

Fond za međuopštinsku saradnju, koji je osnovalo Ministartsvo državne uprave i lokalne samouprave, podržaće četiri projekta kojima se uspostavlja, odnosno unapređuje međuopštinska saradnja. Prvi projekat se odnosi na 18 gradova i opština u slivu Zapadne Morave koji su se udružili da bolje odgovore na prirodne katastrofe i vanredne situacije. U okviru drugog projekta, Loznica i sedam opština i slivu reke Drine udružuju se takođe u cilju boljeg odgovora na prirodne katastrofe, dok će kroz treći projekat Beograd i Novi Sad, kao i tri gradske opštine Beograda, olakšati pristup uslugama za osobe sa invaliditetom. U okviru četvrtog projekta, opštine Boljevac i Sokobanja će udružiti kapacitete za bolje upravljanje javnim finansijama.

U svom uvodnom obraćanju, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, se zahvalio Vladi Švajcarske na dugogodišnjem partnerstvu i pomoći u izazovima reforme javne uprave i lokalne samouprave u Srbiji.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasade Švajcarske u Srbiji, Ursula Lojbli je pozdravila reforme koje su omogućile bolju međuopštinsku saradnju. Ona je prisutnima prenela švajcarska iskustva i ukazala da pružanje podrške lokalnim samoupravama, nivou vlasti koji je najbliži građanima, da postanu odgovornije i efikasnije u pružanju usluga, spada u prioritete Švajcarske.

Ova inicijativa, vredna 104.000 evra se sprovodi u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske sa 1.050.000 evra u periodu 2016-2019.