Studijska poseta Švajcarskoj na temu referenduma i narodne inicijative

Local news, 21.06.2019

Srpska delegacija posetila je Švajcarsku na pet dana da sazna više o pravnom okviru i praksi organizovanja referenduma i narodne inicijative.

Srpska delegacija u poseti Švajcarske
Srpska delegacija u poseti Švajcarske © SCO Serbia

Delegacija je bila sačinjena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština. Nakon što su odslušali prezentaciju o švajcarskom političkom sistemu, učesnici su imali prilike da upoznaju predstavnike sva tri nivoa vlasti u Švajcarskoj: federalnog, kantonalnog i opštinskog.

Između ostalih sagovornika, delegacija se sastala sa predstavnicima federalnog kancelara, parlamenta, kantonalnih vlasti Berna, gradske vlade Berna i opštinske uprave Biela. Učesnici su bili zainteresovani za dugoročno iskustvo Švajcarske u ovoj oblasti, budući da je Švajcarska organizovala preko 600 narodnih glasanja od 1848. godine.

Zvanični glasački materijal takođe je privukao pažnju učesnika. Pored glasačkog listića, švajcarski građani dobijaju informator od federalnog kancelara koji sadrži objektivne informacije o prednostima i nedostacima predloženog zakonodavstva ili inicijative, omogućujući im da budu informisani tokom donošenja odluke o određenom pitanju.

Po završetku studijske posete, cilj Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave biće da pripremi nacrt novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi kojim će ojačati učešće građana u javnom donošenju odluka.