Pozivi za organizacije građanskog društva i lokalne samouprave u okviru ACT programa

Local news, 16.04.2021

U okviru ACT projekta raspisani su pozivi koji za cilj imaju da organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS) kreiraju zajedničke inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za veće učešće građana u procesu donošenja odluka.

Pozivi za organizacije građanskog društva i lokalne samouprave
Pozivi za organizacije građanskog društva i lokalne samouprave ©ACT

Pozivi se odnose na:

  1. Veće učešće građana na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka i definisanje i usvajanje propisa za uključivanje građana u kreiranje i sprovođenje javnih politika.
  2. Razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica izazvanih korona virusom.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 14. maja 2021. godine.

Osnovne informacije poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS za oba poziva: do 26

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na veb sajtu ACT projekta ovde.

Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, opredelila je 5,37 miliona evra za realizaciju prve faze ACT projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koja traje do kraja 2023. godine. Projekat ACT sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.