Prima Facie – Uspešna priča u okviru projekta Kultura za demokratiju

Local news, 04.04.2024

„Prima Facie”, revolucionarna pozorišna predstava koja je premijerno izvedena u Srbiji, u beogradskom Bitef teatru početkom 2024. godine, doživela je izuzetan uspeh. Produkcija ove predstave podržana je kroz projekat “Kultura za demokratiju“, koji predstavlja prvu i sveobuhvatnu bilateralnu inicijativu Vlade Švajcarske u kulturnom i umetničkom pejzažu Srbije. Ovaj poduhvat, usklađen je sa švajcarskim ciljem da pruži podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji, uz promovisanje društvene kohezije i tolerancije na lokalnom nivou, i dao je izvanredne rezultate poznate širom regiona.

Prima Facie – Uspešna priča u okviru projekta Kultura za demokratiju
Prima Facie – Uspešna priča u okviru projekta Kultura za demokratiju ©Heartefact

„Prima Facie“ predstavlja svetionik umetničkog izraza i društvenog uticaja, stavljajući fokus na pitanje seksualnog zlostavljanja kroz pomno osmišljenu priču. Autor drame je cenjena australijsko-britanska spisateljica Suzi Miler, čija obrazovanje u oblasti prava i advokature daje komadu autentičnost. „Prima Facie“ predstava je imala svoj debi u Australiji uz veoma pozitivne kritike, pokrećući suštinske diskusije i zagovarajući sistemske promene u zakonskim okvirima.

U srpskoj adaptaciji, glumica Maša Dakić, zajedno sa nagrađivanom rediteljkom Anjom Šušom, oživela je ovu upečatljivu priču, intrigirajući publiku provokativnim ispitivanjem delokruga sistema pravde, rodne dinamike i lične otpornosti. Premijera predstave označila je prekretnicu na kulturnoj sceni, nudeći emotivan, ali i duhovit monolog koji ispituje sisteme vrednosti i inspiriše na akciju.

Priča prati mladu, samouverenu i ambicioznu advokaticu takmičarskog duha, koja nekako uvek uspe da odbrani muškarce optužene za seksualni napad. Ona prihvata sve predmete sa posebnim izazovom, čvrsto verujući u pravni sistem i sudske procese. Sve do trenutka kada i sama postane žrtva zlostavljanja i shvati da su nivoi pravde duboko izobličeni.

U kontekstu savremenih izazova Srbije u rešavanju problema seksualnog nasilja, "Prima Facie" dobija na velikom značaju. Njen uticaj se proteže i dalje od pozornice, utičući na profesionalce i donosioce odluka u okviru pravosudnog sistema, pravosudne akademije i organizacija za borbu za ženska prava. Posebne pohvale došle su od strane visokih zvaničnika države poput ministarke kulture Maje Gojković́ i cenjenih pravnika, naglašavajući time njen značaj u oblikovanju javnog diskursa.

Štaviše, kroz strateška partnerstva i inicijative, „Prima Facie“ je dospela do različitih delova publike, uključujući studente prava, stručnjake i zagovaračke grupe, čime se doprinosi širenju dijaloga o rodnoj ravnopravnosti i zakonskim reformama. Dalje, njen cilj jeste da inspiriše i edukuje gledaoce o ključnom značaju prijavljivanja seksualnog zlostavljanja kao krivičnog dela. Kako predstava nastavlja svoju turneju širom zemlje, posećujući manje razvijene opštine kao što su Sombor, Lazarevac i Vranje, organizuju se i paneli stručnjaka i angažuju zainteresovane strane što signalizira posvećenost trajnom zagovaranju i potencijalnim sistemskim promenama.

Pozorišna predstava „Prima Facie” potvrđuje posvećenost Švajcarske unapređenju demokratije kroz kulturne aktivnosti i napredak društva u Srbiji. Predstava je podržana sa 12.000 švajcarskih franaka i predstavlja deo većeg projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „Kultura za demokratiju“ koji ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi se podstakla veća društvena kohezija i tolerancija na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. do februara 2025. godine, sa izdvojenim iznosom od 1.877.000 švajcarskih franaka, a sprovodi ga Fondacija Heartefact.