Podržana još tri projekta u okviru Art Boost Support šeme

Local news, 08.03.2024

U okviru projekta Kultura za demokratiju, Hartefakt fond podržao je nove organizacije kroz Art Boost Support šemu u ukupnom iznosu od 70.000 evra.

Novi poziv za dostavljanje projektnih predloga kroz Art Boost Support šemu
Novi poziv za dostavljanje projektnih predloga kroz Art Boost Support šemu @Heartefact

U februaru mesecu, podršku u okviru ove grant šeme dobile su dve organizacije, iz Beograda i Novog Sada, za projekte koji se bave socijalnom inkluzijom Roma kroz umetnost, pre svega muziku, kao i projekat koji se fokusira na kreiranje regionalne platforme za podršku mladih vizuelnih umetnika i umetnica.

Art Boost Support šema predstavlja podršku inicijativama i procesima u umetničkom i kulturnom sektoru koji se kreću od eksperimentalnih do strateških, od hitnih do dugoročnih, koji nisu nužno fokusirani samo na specifične umetničke projekte, već podstiču inovacije i maštu. Projekat Kultura za demokratiju ostaje posvećen kulturnim i umetničkim projektima koji razvijaju kritičko razmišljanje o prošlim i sadašnjim društvenim i političkim okolnostima. U okviru Art Boost Support šeme proširen je geografski fokus tako da obuhvata saradnju ne samo nacionalnih, već i regionalnih, prekograničnih inicijativa koje su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta Kultura za demokratiju.

Spisak svih organizacija i projekta koji sudobili podršku u okviru Art Boost Support šeme objavljen je na sajtu Hartefakt fonda

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 1.945.000 evra, a sprovodi Hartefakt fond.