Partneri

U skladu sa Smernicama Minisarstva inostranih poslova Švajcarske Konfederacije o sklapanju partnerstava sa sponzorima, radi obezbeđivanja eksterne transparentnosti o partnerstvima koja su sklopile švajcarske ambasade i konzulati u inostranstvu, dostavljamo listu sponzora u tekućoj godini i podržanih događaja.

Lista naših partnera za 2024. godinu (ažurirano 20.03.2024): 

Partner

Event / Project

Swiss Cultural Fund

18th Guitar Art Summer Fest

Swiss Cultural Fund

23rd International Harp Festival

Lista naših partnera za 2023. godinu (ažurirano 07.02.2024): 

Partner

Event / Project

Swiss Cultural Fund Serbia

Exhibition «Post Concrete» by Pierre Schwarzenbach

Swiss Cultural Fund Serbia

Inauguration of the sculpture „Homcerf“ by Nikola Zarić

Swiss Cultural Fund Serbia

24th Guitar Art Festival, Concert of Maja Le Roux and Johan Smith

Swiss Cultural Fund Serbia

IWC Christmas Charity Bazaar

Stadler Rail

Swiss National Day Celebration

Serbia Prime Site One AG Beograd

Swiss National Day Celebration

SGS Beograd d.o.o.

Swiss National Day Celebration

MRG Export-Import d.o.o.

Swiss National Day Celebration

Dufry

Swiss National Day Celebration

Barry Callebaut

Swiss National Day Celebration

Nestlé Adriatic S d.o.o.

Swiss National Day Celebration

Froneri Adriatic d.o.o.

Swiss National Day Celebration

SF1 Group (Nespresso)

Swiss National Day Celebration

Sky Express

Swiss National Day Celebration

Roche

Swiss National Day Celebration

Absolut Time

Swiss National Day Celebration

Pruna

Swiss National Day Celebration

Basna

Swiss National Day Celebration

Sika

Swiss National Day Celebration

Švajcarski kulturni fond – Srbija

Švajcarski kulturni fond – Srbija osnovala je Ambasada Švajcarske u Srbiji u septembru 2015. godine i finansira se kroz priloge sponzora. Cilj fonda je da promoviše kulturne aktivnosti u Srbiji i na taj način doprinese pozitivnoj slici Švajcarske u Srbiji i daljem intenziviranju bilateralnih odnosa dve države.

Lista partnera koji finansijski doprinose Fondu (2023-2024):

  1. MRG d.o.o.
  2. SGS d.o.o.
  3. Prime Site One AG
  4. Sky Express d.o.o.
  5. Sika Srbija d.o.o.
  6. Absolute time d.o.o.
  7. Roche d.o.o.
  8. Barry Callebaut SEE d.o.o.
  9. Stadler Rail MGMT AG