Partneri

U skladu sa Smernicama Minisarstva inostranih poslova Švajcarske Konfederacije o partnerstvu sa sponzorima, u cilju povećanja eksterne transparentnosti o partnerstvima koja su sklopile švajcarske ambasade u inostranstvu, dostavljamo listu partnera iz tekuće godine zajedno sa događajima i/ili projektima koje oni sponzorišu.

Lista naših partnera za 2021. godinu (ažurirano 10.01.2022.): 

Partner

Event / projects

Stadler Rail

20 years anniversary of Swiss trams in Belgrade

City of Belgrade

20 years anniversary of Swiss trams in Belgrade

Belgrade Public Transportation (GSP)

20 years anniversary of Swiss trams in Belgrade

Nestlé Adriatic S D.o.o.

20 years anniversary of Swiss trams in Belgrade

Froneri Adriatic D.o.o.

20 years anniversary of Swiss trams in Belgrade

Science Technology Park Belgrade (NTP Beograd)

“CAN TECH SAVE THE WORLD? “

“Discover Swiss – Serbian Solutions to Protect the Environment”

Serbian Chamber of Industry and Commerce (PKS)

“CAN TECH SAVE THE WORLD? “

“Discover Swiss – Serbian Solutions to Protect the Environment”

Radonjic Associates

Swiss Business Roundtable Montenegro

Swiss Cultural Fund - Serbia

Masterclass and Concert (10 to 17.10.2021.)

Švajcarski kulturni fond – Srbija

Švajcarski kulturni fond – Srbija osnovala je Ambasada Švajcarske u Srbiji u septembru 2015. godine i finansira se kroz priloge sponzora. Cilj fonda je da promoviše kulturne aktivnosti u Srbiji i na taj način doprinese pozitivnoj slici Švajcarske u Srbiji i daljem intenziviranju bilateralnih odnosa dve države.

Lista partnera koji finansijski doprinose Fondu:

  1. Monterosa d.o.o.
  2. FROMM Pakovanje d.o.o.
  3. MRG Export-Import d.o.o.
  4. ROCHE d.o.o.
  5. SIKA Serbia d.o.o.
  6. Konzul d.o.o.
  7. Zuhlke Engineering d.o.o.
  8. InterVenture Sourcing AG
  9. Raiffeisen banka a.d.
  10. Sky-Express