Partneri

U skladu sa Smernicama Minisarstva inostranih poslova Švajcarske Konfederacije o partnerstvu sa sponzorima, u cilju povećanja eksterne transparentnosti o partnerstvima koja su sklopile švajcarske ambasade u inostranstvu, dostavljamo listu partnera iz tekuće godine zajedno sa događajima i/ili projektima koje oni sponzorišu.

Lista naših partnera za 2022. godinu (ažurirano 10.10.2022.): 

Partner

Event / Projects

Swiss Cultural Fund Serbia

World Poetry Day (30.03. – 01.04.2022)

Swiss Cultural Fund Serbia

Festival "Days of Organ"
(26.06. – 05.07.2022)

Stadler Rail

Swiss National Day Celebration

SGS Beograd d.o.o.

Swiss National Day Celebration

MRG Export-Import d.o.o.

Swiss National Day Celebration

Regent Lighting d.o.o.

Swiss National Day Celebration

Dufry

Swiss National Day Celebration

Nestlé Adriatic S d.o.o.

Swiss National Day Celebration

Froneri Adriatic d.o.o.

Swiss National Day Celebration

SF1 Group (Nespresso)

Swiss National Day Celebration

Swiss Cultural Fund Serbia

XXI International Harp Festival
(19. – 30.10.2022)

Švajcarski kulturni fond – Srbija

Švajcarski kulturni fond – Srbija osnovala je Ambasada Švajcarske u Srbiji u septembru 2015. godine i finansira se kroz priloge sponzora. Cilj fonda je da promoviše kulturne aktivnosti u Srbiji i na taj način doprinese pozitivnoj slici Švajcarske u Srbiji i daljem intenziviranju bilateralnih odnosa dve države.

Lista partnera koji finansijski doprinose Fondu:

  1. Monterosa d.o.o.
  2. FROMM Pakovanje d.o.o.
  3. MRG Export-Import d.o.o.
  4. ROCHE d.o.o.
  5. SIKA Serbia d.o.o.
  6. Konzul d.o.o.
  7. Zuhlke Engineering d.o.o.
  8. InterVenture Sourcing AG
  9. Raiffeisen banka a.d.
  10. Sky-Express