Nacionalna viza za boravak duži od 90 dana

Da li mi je neophodna nacionalna viza?

Propisi za lična dokumenta i vize prema državljanstvu za boravak duži od 90 dana

Gde da predam zahtev za nacionalnu vizu?

Spisak nadležnih organa za Vaš zahtev za vizu shodno Vašem mestu boravka

Koji su uslovi za nacionalnu vizu?

Neophodna dokumentacija koja se predaje sa Vašim zahtevom za boravak duži od 90 dana

Šengen Informacioni Sistem (SIS) i moji lični podaci

Informacije u vezi sa SIS, registrovanjem Vaših ličnih podataka i organima ili osobama koje imaju pristup istim.

Takse za nacionalnu vizu

Informacije u vezi sa taksama za nacionalnu vizu