Ambasada Švajcarske u Beogradu

Ambasada Švajcarske u Beogradu
Ambasada Švajcarske u Beogradu © FDFA

U funkciji zvaničnog predstavništva Švajcarske, ambasada obavlja mnoštvo različitih aktivnosti koje pokrivaju sve tematske oblasti diplomatskih odnosa između dve vlade. Ona zastupa interese Švajcarske u oblasti politike, privrede, finansija, pravosuđa, nauke, obrazovanja i kulture.

Zadaci ambasade

Pismo dobrodošlice

A greeting from the local Ambassador

Partneri

Lista partnera koji podržavaju Ambasadu Švajcarske.

Detailed information can be found on the german, french or english page.