Naručivanje švicarskih dokumenata o ličnim stanjima građana

Dokumenti o ličnim stanjima građana

Mjesto naručivanja

Personenstandsausweis (potvrda o bračnom stanju)

Matični ured mjesta porijekla

Familienausweis (švicarski porodični dokument)

Matični ured mjesta porijekla

Partnerschaftsausweis (dokument o partnerstvu)

Matični ured mjesta porijekla

Vjenčani list

Matični ured mjesta vjenčanja

Partnerschaftsurkunde (potvrda o partnerstvu)

Matični ured mjesta upisa partnerstva

Rodni list

Matični ured mjesta rođenja

Smrtni list

Matični ured mjesta smrti

Heimatschein (domovnica)

Matični ured mjesta porijekla

Presuda o razvodu braka

Sud u mjestu razvoda

Presuda o raskidu upisanog partnerstva

Sud u mjestu raskida upisanog partnerstva

Ukoliko je dokument namijenjen za instituciju u inostranstvu, molimo da se informišete u toj instituciji da li je neophodna ovjera. Po potrebi se mora naručiti švicarski dokument o ličnim stanjima građana sa ovjerom nadležne kantonalne službe, iako je ovjeren od strane švicarskog predstavništva.

Uz izuzeće presuda o razvodu braka i presuda o raskidu upisanog partnerstva, moguće je uz doplatu poručiti švicarski dokumenti o ličnim stanjima građana preko Vašeg švicarskog predstavništva. U tom slučaju neophodno je uplatiti akontaciju prilikom poručivanja. Mora se računati na vrijeme isporuke od minimalno 30 radnih dana.