Lokalne samouprave ulažu svoje nagrade u projekte građana

Local news, 14.04.2020

Prošlogodišnji dobitnici novčanih nagrada u naplati poreza na imovinu u njihovim lokalnim zajednicama, odlučili su da nagrade iskoriste za projekte koje njihovi građani smatraju najpotrebnijim. Opštine Mali Zvornik, Gornji Milanovac, Apatin, Ljubovija i grad Bor nagrađeni su sa ukupno 870,000 evra. Nagrade su dodeljene u okviru programa „Reforma poreza na imovinu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Lokalne samouprave dobitnici nagrada u naplati poreza na imovinu
Lokalne samouprave dobitnici nagrada u naplati poreza na imovinu ©Property Tax Reform

Nagrađene lokalne samouprave organizovale su javne rasprave kako bi osigurale da su izabrani oni projekti koje građani smatraju najpotrebnijim za unapređenje njihovih lokalnih zajednica.

Građani Malog Zvornika odlučili su da jedan deo nagrade iskoriste za rekonstrukciju predškolske ustanove i nadogradnju učionice u drugom predškolskom objektu kao i za izgradnju sedam dečijih igrališta. Preostali deo sredstava biće iskorišćen za označavanje imena ulica, naselja i numerisanje kućnih brojeva. Drugo nagrađena opština Gornji Milanovac uložiće sredstva za rekonstrukciju i opremanje objekta namenjenog deci sa posebnim potrebama.

Pored toga, program „Reforma poreza na imovinu“ nastavlja sa sufinansiranjem 21 lokalne samouprave u Srbiji. Cilj projekta je unapređenje uključivanja građana u procese donošenja odluka o nameni sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

„Znamo da su prioriteti u vreme pandemije drugačiji za sve nas. Ali, naš predlog za lokalne samouprave sa kojima radimo je da građane u ovakvoj situaciji uključe u proces donošenja odluka drugačije nego što su zamislili. To mogu uraditi elektronskim putem, preko društvenih mreža, internet stranice opštine, direktnom telefonskom vezom. Mi ćemo nastaviti sa našom podrškom i pomoći opštinama da pronađu najbolji mogući način u ovoj situaciji“, rekao je Alexander Grunauer, vođa programa „Reforma poreza na imovinu“.

Program „Reforma poreza na imovinu“ podržan je od strane Vlade Švajcarske u iznosu od oko 5.5 miliona evra. Cilj programa je da pomogne lokalnim samoupravama u Srbiji da povećaju sopstvene prihode kroz efikasniju naplatu poreza na imovinu. Projekat takođe podržava uključivanje i dijalog sa građanima u pogledu korišćenja prihoda od poreza na imovinu. Program je trenutno u drugoj fazi, koja je traje do aprila 2021. godine.

Više informacija dostupno u medijskim objavama ispod:

Biznis i Finansije članak

BIZ Life članak

Nova S portal

Danas članak

Kamatica članak

OK radio

Novi Radio Sombor