Početak realizacije lokalnih grantova u okviru globalnog projekta “Migracije u funkciji održivog razvoja”

Local news, 18.05.2021

U okviru globalnog projekta “Migracije u funkciji održivog razvoja” koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije” (IOM) i UNDP u Srbiji, uz podršku Vlade Švajcarske, ovih dana potpisani su ugovori sa tri lokalne samouprave čiji su projekti izabrani na Javnom pozivu za dodelu grantova. Reč je o opštinama Ivanjica, Knjaževac i Prokuplje. Vlada Švajcarske je za realizaciju ova tri projekata koji svi imaju za cilju ublažavanje negativnih posledica unutrašnjih migracija ukupno opredelila oko 230 000 evra.

Potpisivanje ugovora o otpočinjanju projekta u Knjaževcu
Potpisivanje ugovora o otpočinjanju projekta u Knjaževcu ©IOM

U opštini Knjaževac planirano je formiranje trening centra za praktičnu i teorijsku obuku, gde bi u narednih 18 meseci skoro 200 mladih prošlo sertifikovane obuke i tako poboljšalo svoj položaj na tržištu rada. U realizaciji projekta direktno će biti uključeni privrednici i obuke će se sprovoditi iz onih privrednih grana koje imaju najveću potražnju za novom radnom snagom kao što su  drvoprerađivačka, obućarska i tekstilna industrija. Pored opštine partner na projektu je udruženje građana Timočki klub.

U Prokuplju 100 mladih ljudi, većinom Roma povratnika iz EU u okviru procesa readmisije će se obučiti da radi na CNC mašinama .  kao i 60 za krojenje i šivenje. Kroz ovaj projekat Tehnička škola “15. maj” dobiće novi tekstilni kabinet, mašine, kao i kompjutersku opremu. Posebno je važno da će svi oni koji prođu obuku imati mogućnost zaposlenja u  lokalnim privatnim firmama s kojima je saradnja dogovorena. Partner na ovom projektu je i udruženje Društvo Roma Prokuplje.

Projekat koji će se realizovati u Ivanjici za cilj ima poboljšanje socijalno-ekonomskog stanja lokalne zajednice, uključujući posebno mlade koji su nezaposleni. Predviđene su obuke za CNC operatere, 3D modelovanje i štampanje, obuke za razvoj online poslovanja, kursevi engleskog jezika, osnovni treninzi iz oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, program radne prakse za mlade. Održavanje Sajma obrazovanja je u planu, kao i okrugli stolovi, individualna i online savetovanja. Takođe, projektom je predviđena i izrada priručnika „Model za unapređenje kompetencija nezaposlene omladine u cilju ublažavanja negativnih posledica migracija“, koji treba da posluži kao primer drugim lokalnim samoupravama. Partner na projektu je Kancelarija za mlade opštine Ivanjica.

Planirano je da pomenuti projekti traju 18 (u Knjaževcu), odnosno 24 (u Ivanjici i Prokuplju) meseca, da pruže za nekoliko stotina mladih ljudi održiva zaposlenja i nove karijere u matičnim opštinama, kao i da postanu primeri dobre prakse za ostale lokalne samouprave koje se suočavaju sa negativnim posledicama unutrašnjih i spoljnih migracija.

Projekat “Migracije u funkciji održivog razvoja” je deo Globalnog Zajedničkog programa IOM-a i UNDP-a (2019-2023) koji podržava Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC). Ovaj Globalni program ima za cilj da ukaže na razvojne potencijale migracija za zemlje, zajednice i migrante i njihove porodice u 11 zemalja u svetu (Ekvador, Jamajka, Maroko, Senegal, Tunis, Bangladeš, Kirgistan, Moldavija, Nepal, Filipini i Srbija). U skladu sa politikama u oblasti migracija i razvoja, program podržava konkretne inicijative na lokalu u četiri prioritetna sektora (zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje i ljudska prava), a sve u cilju ostvarivanja ciljeva Agende 2030. Ukupna vrednost Globalnog programa je 8,6 miliona evra, dok je budžet za Srbiju 795,000 evra.

Za više informacija o Globalnom Zajedničkom programu možete pogledati Factsheet ovde (PDF, 1.7 MB) (dostupan samo na ENG).

Medijske objave:

eKapija internet portal

Region Press internet portal

Knjaževačke novine

Infoliga.rs internet portal

Blace internet portal