Migracije

Migraciono partnerstvo sa Srbijom
Migraciono partnerstvo sa Srbijom ©SDC

2009. godine osnovano je Migraciono partnerstvo između Švajcarskog Državnog sekretarijata za migracije i Vlade Republike Srbije.

U okviru partnerstva, Švajcarska nastavlja da podržava srpske institucije u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama i unapredjenju ekonomskog i društvenog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa.

Budžet (2016-2019): 2 miliona evra