Švajcarska kancelarija za saradnju

Regionalni centar za obrazovanje - Kikinda/ Srbija, ©SDC
Regionalni centar za obrazovanje - Kikinda/ Srbija, ©SDC

Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje partnerstvo već više od 20 godina i Švajcarska je jedan od najvažnijih bilateralnih donatora. Srbija će i u predstojećem periodu ostati prioritetna zemlja za saradnju za švajcarski program sa Istočnom Evropom. Kancelarija za saradnju je deo Ambasade Švajcarske i program saradnje zajedno sprovode različite švajcarske državne institucije:

  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), pri Švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova

  • Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), pri Švajcarskom Saveznom Ministarstvu za ekonomske poslove, obrazovanje i istraživanje  

  • Državni sekretarijat za migracije (SEM), pri Švajcarkom Saveznom Ministarstvu pravosuđa i policije

Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom za 2014 – 2017, sa ukupnim budžetom od oko 86 miliona evra, je zasnovana na partnerstvu i uzajamnoj odgovornosti. Nadovezujući se na dugogodišnje prisustvo Švajcarske u zemlji i na prethodna dostignuća, strategija ima za cilj da pruži podršku Srbiji u procesu tranzicije ka jakom demokratskom sistemu, socijalnoj inkluziji i povećanju konkurentnosti ekonomije, a sve u cilju podrške pristupanju Evropskoj Uniji.

Strategija se fokusira na tri oblasti, a to su:

  • Upravljanje,

  • Ekonomski razvoj i

  • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Švajcarska je vodeći donator u okviru Sektorske radne grupe donatora za oblast društvenog  razvoja i ljudskih resursa. Srbija i Švajcarska potpisale su 2009. godine sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi ojačale kapacitete za upravljanje izazovima u oblasti  migracija. Takodje, Srbija učestvuje u švajcarskim programima koji su prisutni u regionu u oblasti nauke i istraživanja.

Nova Strategija saradnje sa Srbijom će biti razrađena tokom 2017. godine, što predstavlja priliku da se revidira i uskladi Švajcarska podrška. Od 1991., švajcarska podrška zemlji je dostigla iznos od oko 318 miliona evra.

Švajcarska saradnja je vođena principima Busan Partnerstva za efektivnu razvojnu saradnju, koji imaju za cilj da obezbede odgovorno postupanje nacionalnih partnera u zajedničkim naporima kako bi se postigla dobra koordinacija i efikasna saradnja i sa drugim donatorskim agencijama.

Od septembra 2016., novi tim rukovodi Kancelarijom za saradnju, na čelu sa Ursulom Lojbli, direktorkom kancelarije, i Priskom Depnering, na mestu zamenice direktorke.

Detailed information can be found on the English page.