Nauka i istraživanje

©SDC
©SDC

Nauka i istraživanje tradicionalno imaju jaka uporišta u istočnoj Evropi. Švajcarska ima dva programa namenjena podršci naučnog istraživanja na zapadnom Balkanu i razvoju partnerstva između institucija u Švajcarskoj i u regionu.

Naučna saradnja između istočne Evrope i Švajcarske: SCOPES 2009. - 2012.

Ovaj program započet 1990. godine ima za cilj integraciju istraživača iz istočne Evrope u globalnu naučnu mrežu, jačanje tendencija prema istraživačkoj politici okrenutoj ka reformama i pružanje podrške osnivanju i reorganizaciji istraživačkih insitucija. Ovaj program pokriva sve važne naučne oblasti: matematiku, prirodne i primenjene nauke, hidrologiju, geologiju, nauke o očuvanju životne sredine, poljoprivredu i šumarstvo, kao i medicinske nauke, ekonomiju, društvene nauke i humanističke nauke. Ciljne zemlje su zemlje zapadnog Balkana, južnog Kavkaza, centralne Azije, Moldavije i Ukrajine. Dodatno, postoji mogućnost za uključivanje partnera iz drugih istočno evropskih zemalja.

Glavni instrumenti programa su:

  • Zajednički istraživački projekti, u kojima program SCOPES promoviše kako bilateralno tako i multilateralno partnerstvo između švajcarskih i istočno evropskih istraživačkih institucija u cilju sprovodjenja istraživačkih projekata visokih standarda;
  • Institucionalno partnerstvo, u kome se podržava jačanje istraživačkih grupa i instituta u istočnoj Evropi sa ciljem njihovog povezivanja, podržava se razvoj mladih istraživača i nastavnih programa kao i unapredjenje nekih infrastruktura;
  • Dodela stipendija za prisustvovanje konferencijama, stipendija za pripremu i stipendija za valorizaciju da bi se omogućilo istraživačima iz regiona da učestvuju na važnim konferencijama, da pripremaju zajedničke istraživačke projekte ili institucionalna partnerstva, kao i za predstavljanje svojih rezultata i diskusiju sa drugim kolegama.

Sprovođenje ovog programa organizacija SDC je poverila Švajcarskoj nacionalnoj fondaciji za nauku (SNSF). Za više informacija, pogledati brošuru SCOPES – iskustva i rezultati ().

Regionalni istraživački program na zapadnom Balkanu: 2008. - 2013. (RRPP)

Cilj ovog programa je jačanje istraživačkih kapaciteta u društvenim naukama vezanim za tranziciju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu,Makedoniji i Srbiji kroz obezbeđenje istraživačkih stipendija za nacionalne i regionalne istraživačke projekte, za stvaranje istraživačkih mreža i za finansiranje niza kurseva stručnog osposobljavanja vezanih za metodologiju i vođenje istraživanja. Program RRPP sledi pristup odozdo prema gore. Što se tiče tematike, nju su odabrali sāmi učesnici:

  • Izgradnja države i nacije u Bosni i Hercegovini;
  • Znanje, moć i društvena promena u Makedoniji;
  • Državljanstvo, društvena kohezija i razvoj u Albaniji;
  • Dobro rukovođenje, identitet i razvoj na Kosovu;
  • Dobro rukovođenje, društvene promene i informatičko društvo u Srbiji

Ovaj program je regionalnog karaktera i odgovara na jasne potrebe izražene od strane lokalnih istraživača i njihovih institucija. On integriše i promoviše teme kao što su dobro rukovođenje, jednakost polova i omladina, prateći napredak putem indikatora uspeha. Pored toga, podržava aktivnosti zastupanja, sa ciljem da se obezbedi svrsishodno priznavanje društvenih nauka u pojedinačnim zemljama, dok, u isto vreme, njegovi rezultati doprinose razvoju relevantnih politika vezanih za tranziciju.

Za sprovođenje ovih programa, organizacija SDC je odabrala Univerzitet u Friburgu i njegov Međufakultetski institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE). Rukovođenje mrežama je povereno institucijama odabranim od strane učesnika. Za više informacija možete da pogledate Web stranu organizacije RRPP: http://www.rrpp-westernbalkans.net/.