Upis promena u matične registre

Bračno stanje

Švajcarski državljani i strani državljani koji su u vezi sa švajcarskim državljaninom u obavezi su, u skladu sa porodičnim pravom, da švajcarsko predstavništvo nadležno za njihovo inostrano prebivalište obaveste o promeni svog bračnog stanja. Istoj obavezi ova lica podležu kada su u pitanju izjave i odluke donete u inostranstvu.

Strana odluka ili postupak vezan za bračno stanje po pravilu se, u skladu sa odlukom kantonalnog organa nadležnog za promene bračnog stanja, upisuje u švajcarski matični Registar, nazvan Infostar,. Stoga strana dokumenta moraju da se dostave tom Registru posredstvom nadležnog švajcarskog predstavništva.

Strana matična dokumenta koja se prepisuju u registar Infostar, razlikuju se od države do države. Po opštem pravilu nadležni organ države koja izdaje dokument isti mora da legalizuje (pečatom « Apostille ») pre neko što se dostavi nadležnom švajcarskom predstavništvu. U državama gde su falsifikati učestali, nadležno švajcarsko predstavništvo za proveru dokumenata zadužuje advokatsku kancelariju od poverenja. Ova provera može zahtevati određeno vreme i trud. Troškove provere snosi osoba čija se dokumenta proveravaju.

Švajcarska sa nekim država nije potpisala sporazum koji bi pojednostavio autentifikaciju javnih dokumenata koja su namenjena za upotrebu u inostranstvu. Vezano za ovu materiju, države se svrstavaju u četiri kategorije :

A. Države koje su sa Švajcarskom potpisale bilateralne sporazume, kao što su Italija, Nemačka, Austrija, multilateralne sporazume kao što je Konvencija međunarodne komisije o bračnom stanju br. 16 koja se odnosi na izdavanje višejezičkih izvoda o bračnom stanju ; ovi sporazumi podrazumevaju oslobađanje od legalizacije.

B. Države članice Međunarodne komisije za bračno stanje (CIEC) koje su potpisnice konvencija sa Švajcarskom ili drugim državama članicama.

C. Države potpisnice Haške Konvencije od 5. Oktobra1961. kojom se odustaje od zahteva za legalizacijom stranih javnih dokumenata (RS 0.172.030.4);

D. Države koje nisu ni potpisnice bilateralnih ili multilateralnih sporazuma sa Švajcarskom, ni članice komisije CIEC, a koje nisu potpisale ni Hašku Konvenciju od 5. oktobra 1961. navedenu pod C.

 

Savezni ured za pravdu, sporazumi i konvencije koje je Švajcarska ratifikovala

Međunarodna komisija o bračnom stanju (CIEC)

Haška Konvencija od 5 oktobra 1961 kojom se odustaje od zahteva za legalizacijom stranih javnih dokumenata (takođe nazvana Apostil Konvencija)

 

Tabela u nastavku označava da li dokument o bračnom stanju koji je izdat od neke od država iz navedenih kategorija mora da bude autentifikovan legalizacijom, odnosno Apostilom:

Kategorija autentifikacije

Kategorija države

Legalizacija nije potrebna

A & B

Legalizacija Apostilom

C

Legalizacija obavlja organ nadležan za legalizaciju države koja je dokument izdala

D

Matični izvodi koji treba da budu prepisani u registar Infostar ne smeju biti stariji od šest meseci i ne vraćaju se vlasniku. Ako posedujete samo jedan original, zatražite od stranog nadležnog organa duplikat. Fotokopije se ne prihvataju. Izvodi koji nisu sastavljeni na nekom od švajcarskih nacionalnih jezika ili na engleskom, moraju da budu prevedeni.

Upis promene bračnog stanja u registar Infostar je u principu besplatan. Međutim, ako je potrebno da advokat od poverenja švajcarskog predstavništva proveri strana matična dokumenta, klijent lično snosi troškove provere.

U nastavku teksta su informacije i spisak potrebnih dokumenata potrebnih radi upisa promene vašeg bračnog stanja u registru Infostar. U slučaju specifičnog pitanja o činjenici koja se odnosi na vaše bračno stanje, slobodno se obratite nadležnom švajcarskom predstavništvu.