Razvod braka

Odluke o razvodu ili rastavljanju koje su donete u inostranstvu u principu su priznate u Švajcarskoj u slučaju da su donete u domicilnoj državi ili u državi uobičajenog prebivališta,  u nacionalnoj državi jednog od supružnika, ili ako su priznate u jednoj od nacionalnih država supružnika (Federalni zakon o međunarodnom privatnom pravu LDIP, RS 291).

Federalni zakon o međunarodnom privatnom pravu (IPRG, SR 291)

Da bi razvod sproveden u inostranstvu bio upisan u švajcarski matični Registar, (Infostar), u nastavku je spisak dokumenata koje je potrebno dostaviti švajcarskom predstavništvu nadležnom za zemlju gde je razvod sproveden.

Kako bi porodični registri bili redovno ažurirani, švajcarski organi moraju biti obavešteni o promenama ličnog statusa švajcarskih državljana i državljana sa dvojnim državljanstvom (rođenje, venčanje, smrt, razvod).

Upis ovih izmena zasniva se na raznim pravilima kao i na definisanoj strukturi (opština/kanton/konfederacija), gde su nadležnosti veoma precizne. U većini opština nalazi se Kancelarija gde se vode sledeći registri :

  • Registar rođenja
  • Registar preminulih
  • Registar venčanja
  • Registar priznavanja očinstava
  • porodični Registar

Porodični Registar nalazi se u « opštini porekla ». Svaki državljanin Švajcarske upisan je u opštinu nazvanu « mesto porekla ».

Uloga švajcarskih predstavništava u inostranstvu jeste da nadležnim švajcarskim organima prosledi promene u statusu Švajcaraca koje su se desile u inostranstvu, kako bi te promene bile upisane u porodične Registre. Švajcarski državljani mole se stoga da dokumenta navedena u priloženim spiskovima dostave nadležnom švajcarskom predstavništvu.

Spisak potrebnih dokumenata

Upis razvoda (PDF, 2 Pages, 374.1 kB)

U slučaju razvoda u Švajcarskoj, osobe koje su upisane pri švajcarskom predstavništvu u inostranstvu dužne su da obaveste o promeni bračnog statusa. Kako bi Registar Švajcaraca u inostranstvu bio ažuriran, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • original presuda o razvodu sa napomenom o datumu stupanja na snagu
  • odluka o starateljstvu nad eventualnom zajedničkom decom sa datumom stupanja na snagu
  • nove adrese razvedenih supružnika, ako su adrese promenjene

 

Ovaj upis je besplatan.

Početak stranice