Ulazak i boravak u Švajcarskoj (i u Šengen prostoru) lica koja nisu švajcarski državljani niti državljani zemlje EU/EFTA

Niste državljanin ni Švajcarske niti zemlje članice EU/EFTE. Uslovi za ulazak u Švajcarsku zavise od vašeg državljanstva, od razloga (turizam, poseta, rad, studije, spajanje porodice, itd) i trajanja boravka (kratak ili dugačak).

Na internet prezentaciji Saveznog ureda za migracije možete da proverite da li podležete viznoj obavezi i koja su putna dokumenta priznata kako biste ušli u Švajcarsku.

ODM – Uredbe o putnim ispravama i vizama u zavisnosti od državljanstva

Teritorijalna nadležnost za zahteve za vizuf

Molimo vas da zahteve za vizu uputite švajcarskom predstavništvu koje je nadležno za vaše prebivalište.

Šengen viza tipa C (boravak kraći od 90 dana)

Šengen viza tipa C odnosi se na podnosioce zahteva za ulazak i kraći boravak u Švajcarskoj koji ne bi prelazio 90 dana u ukupnom periodu od 180 dana. To je na primer slučaj za osobe koje putuju turistički, odlaze u posetu, ili na kratak kurs jezika.  

Savezni zavod za migracije - Ulazak: Kratak boravak – uslovi ulaska

Savezni zavod za migracije – Informacije o ulasku u Švajcarsku – Da li mi je potrebna viza? (informatori  «Informacije o ulasku u Šengen prostor i o viznoj proceduri» i «Izjava o preuzimanju obaveze»

Savezni zavod za migracije – Obrasci zahteva

Uz program računanja možete obračunati trajanje vaših boravaka u Šengen prostoru koji ne smeju biti duži od 90 dana u ukupnom periodu od 180 dana. 

Savezni zavod za migracije – Obračun kratkog boravka, računanje boravka