Troškovi vize

Uredba o tarifama koje se primenjuju shodno zakonu o strancima (tarifa Letr, Oem-Letr, RS 142,209) kao i Zakonik o vizama definišu tarife koje se naplaćuju. Iznosi se naplaćuju u valuti koju određuje švajcarsko predstavništvo.

Kategorija Iznos u EUR
Šengen viza tip A i C za osobe sa pasošem Republike Srbije ili Crne Gore 35.00
sa osobe sa srpskom ili crnogorskom putnom ispravom 60.00
viza za osobe sa drugim državljanstvom auf Anfrage
uplata radi žalbe zbog odbijanja C vize  (<90 dana) 150.00
trošak slanja u Švajcarsku (npr. za D vizu) 5.00

Troškovi zahteva za vizu (Šengen tip A, C) za osobe sa srpskim ili crnogorskim pasošem iznose EUR 35.--. Zahtevi za nacionalnu vizu (Šengen tip D) koštaju EUR 60.--

Troškovi zahteva za vizu za osobe drugih nacionalnosti sa stalnim boravkom u Srbiji ili Crnoj Gori razlikuju se. Informacija se može dobiti direktno na viznom odeljenju.

Troškovi zahteva za vizu se ne vraćaju u slučaju odbijanja zahteva!

Za prosleđivanje zahteva nadležnoj migracionoj službi u Švajcarskoj se obračunavaju dodatni troškovi slanja.

Obrasci zahteva za vizu su besplatni i mogu se dobiti na viznom odeljenju ili skinuti sa ovog sajta.